برگزاری کارگروه " قانون هوای پاک "

برگزاری کارگروه " قانون هوای پاک "

صبح امروز کارگروه " قانون هوای پاک " با دستور کار بررسی تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون هوای پاک به ریاست دکتر محبی مدیر کل مدیریت بحران در محل سالن جلسات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر محبی ضمن اشاره به وظایف دستگاهها براساس مواد قانونی هوای پاک  ، هوای سالم را یکی از حقوق شهروندی بیان نمود و اضافه نمود اگر دستگاهها در راستای اجرای صحیح قانون  وظایف خود را انجام دهند. موجب رونق کسب و کار و ایجاد شور و اشتیاق و رضایتمندی خواهند شد.و با انجام اقدامات عملی ، بخصوص اجرای صحیح قانون هوای پاک و آیین نامه های آن و تدوین راهکارهای اجرایی مؤثر و عاجل از جمله فرهنگ سازی، تدوین و اجرای آموزش های مقدماتی در مدارس، جلب مشارکت های مردمی موجبات تامین محیطی سالم را برای تمامی آحاد مردم فراهم آورند.

  جلسه هوای پاک

۱۹ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۵۴