دومین جلسه بررسی آخرین وضعیت اصلاح و رفع انسداد سازه های تقاطعی فاقد آبگذری ایمن سیلاب

دومین جلسه بررسی آخرین وضعیت اصلاح و رفع انسداد سازه های تقاطعی فاقد آبگذری ایمن سیلاب

دومین جلسه بررسی آخرین وضعیت اصلاح و رفع انسداد سازه های تقاطعی فاقد آبگذری ایمن سیلاب صبح امروز مورخ 1401/10/4 به ریاست مدیرکل مدیریت بحران و با حضور دستگاههای ذیربط در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران ، با هدف آمادگی برای مقابله با سیلابهای احتمالی فصل پیش رو در سطح استان تشکیل گردید.

در این جلسه ضمن ارایه گزارش مصوبات جلسه قبل بر ادامه روند اصلاح و رفع انسداد سازه های مورد بحث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و ارایه گزارش مستمر تأکید گردید.

جلسه سازه های آبگذر

 

۴ دی ۱۴۰۱ ۱۰:۳۴