برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران ( تبیین و توضیح قانون مدیریت بحران)

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران ( تبیین و توضیح قانون مدیریت بحران)

مصادف با آغاز هفته ایمنی و کاهش بلایای طبیعی دوره آموزشی مدیریت بحران به منظور تبیین و توضیح قانون مدیریت بحران توسط مهندس سرگزی معاون اداره کل مدیریت بحران در محل اداره آب منطقه ای استان تشکیل گردید.

این جلسه آموزشی در جهت درک مراحل چهار گانه بحران و اطمینان از اینکه افراد مناسب در مراحل مدیریت بحران  و عبور از آن کمک می کنند تشکیل گردید.

آموزش

۳ دی ۱۴۰۱ ۲۲:۰۵