جلسه راهکارهای پایدارسازی شبکه گاز استان

جلسه راهکارهای پایدارسازی شبکه گاز استان

جلسه پایدارسازی شبکه گاز استان در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران ، به ریاست دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران و دستگاه‌های اجرایی ذیربط تشکیل شد.

با عنایت به افزایش مصرف گاز در فصل زمستان و احتمال ناترازی فشار شبکه و در راستای مدیریت بهینه مصرف گاز ( براساس شورای عالی امنیت ملی) تصمیمات لازم از جمله پایش گاز مصرفی در ادارات و واحد‌های صنعتی ، اطلاع رسانی به عموم مردم در جهت مصرف بهینه از طریق صدا و سیما و فضای مجازی ، تهیه سناریوهای جایگزین در صورت قطع گاز واحد‌های صنعتی و نیروگاهها و نظارت بر اصول ساخت و ساز توسط نظام مهندسی جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی اتخاذ گردید.جلسه گاز

۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۰