بازدید از پروژه های شهرستان های چابهار و کنارک توسط مدیرکل اداره کل مدیریت بحران

بازدید از پروژه های شهرستان های چابهار و کنارک توسط مدیرکل اداره کل مدیریت بحران

طی روزهای یکشنبه و دوشنبه دکتر محبی مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن شرکت در جلسه ستاد توسعه سواحل مکران ، به بازدید از پروژه های مربوط به آمادگی و مقابله با بحران در شهرستان چابهار و کنارک از قبیل سالن چند منظوره و آب‌شیرین کن و ... پرداخت. وی ضمن بازدید برای تسریع در روند پیشرفت فیزیکی تجهیز سالن چند منظوره کنارک تأکید نمود. 

بازدید بازدید

۲۸ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۲۳