برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران ( مدیریت ریسک)

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران ( مدیریت ریسک)

جلسه آموزشی مدیریت ریسک صبح امروز با حضور دکتر محبی مدیر کل مدیریت بحران و همکاران اداره کل مدیریت بحران صبح امروز بصورت ویدئو کنفرانس تشکیل گردید در این جلسه در خصوص سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک و شناسایی و به‌کارگیری معیارهای مورد نظر بررسی گردید.

آموزش

۲۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۱:۲۷