جلسه پیرامون اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی

جلسه پیرامون اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی
صبح امروز جلسه پیرامون اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی به ریاست جناب آقای دکتر نامی ریاست سازمان مدیریت بحران کشور بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه مدیرکل مدیریت بحران استان گزارش کامل اقدامات انجام شده بمنظور برگزاری هرچه بهتر غرفه ی استانی را بیان نمود. در پایان ریاست سازمان نکات و موارد مورد لزوم را تبیین نمود.
۱۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۲۳