جلسه بررسی توسعه شبکه فیبر نوری در سطح شهرهای استان

جلسه بررسی توسعه شبکه فیبر نوری در سطح شهرهای استان

جلسه بررسی توسعه شبکه فیبر نوری در سطح شهرهای استان در محل دفتر مدیرکل مدیریت بحران تشکیل گردید.

این جلسه در راستای تحقق بند (ح) تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری بمنظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات مطابق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

جلسه ستاد

 

۱۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۰