برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران ( مدیریت ریسک)

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران ( مدیریت ریسک)

 دوره آموزشی مدیریت بحران ( مدیریت ریسک) از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و با حضور مدیر کل ، معاون و کارشناسان اداره کل مدیریت بحران بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه آموزشی ضمن بررسی بحرانهای احتمالی درگیر در سالهای آینده ، راهکارهای مقابله با آنها مورد بحث قرار گرفت.

آموزش

 

۱۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۱:۰۳