جلسه هماهنگی برای حضور در اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401

جلسه هماهنگی برای حضور در اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401

اولین جلسه هماهنگی برای حضور در اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401 صبح امروز به ریاست مدیرکل اداره کل مدیریت بحران و دستگاههای ذیربط تشکیل گردید و رهنمودهای لازم برای برگزاری این رویداد ارائه گردید.

عکس جلسه رویداد مدیریت بحران

۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۱۴