جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جلسه ستاد پیرو صدور هشدار هواشناسی سطح قرمز سامانه بارشی مونسون روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست استاندار محترم و حضور دستگاههای اجرایی تشکیل گردید در این جلسه ضمن ارائه گزارشات لازم تصمیمات و پیش بینی های لازم جهت محافظت از جان ساکنین در معرض خطر و کاهش خسارات اخذ گردید.

 

 

۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۴۸