جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

بعد از ظهر روز شنبه 1401/4/4 جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست استاندار محترم و حضور جناب آقای نامی ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور و مدیران دستگاههای ذیربط تشکیل گردید و گزارشات لازم در خصوص وضعیت شاخصهای اقلیمی ، منابع آب ، وضعیت آبرسانی به شهرها و روستاها ، خسارات ناشی از خشکسالی و طوفان های گرد و غبار ، بازسازی مناطق خسارت دیده و اعتبارات مدیریت بحران برای استان اخذ و مصوبات لازم مطرح گردید. 

جلسه ستاد

۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۴۴