ورود و بازدید جناب آقای نامی ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور از شهرستان زابل

ورود و بازدید جناب آقای نامی ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور از شهرستان زابل
به منظور رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم منطقه سیستان در راستای بررسی خشکسالی های مستمر و توفانهای گرد و خاک ، صبح امروز مورخ 1401/4/4جناب آقای نامی ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور به همراه هیأت همراه به شهرستان زابل وارد و به همراه نمایندگان محترم مردم شهرستان زابل در مجلس شورای اسلامی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل مدیریت بحران استان و مدیران دستگاههای ذیربط از خسارات ناشی از خشکسالی ، مسیر رودخانه سیستان و روستاهای در معرض طوفان های شن ، چاه نیمه ها و مسیر خط انتقال و ایستگاههای پمپاژ بازدید نمودند.بازدید زابل
۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۲