برگزاری جلسه آموزشی امداد و نجات در محل اداره کل مدیریت بحران

برگزاری جلسه آموزشی امداد و نجات در محل اداره کل مدیریت بحران

به منظور ارتقاء سطح دانش اعضای ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی پاسخ به عملیات بحران درخصوص عملیات امداد و نجات جلسه آموزشی با حضور مدیرکل مدیریت بحران و  اعضا در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل گردید.

آموزش امداد و نجات

۲۵ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۵۵