جلسه تأمین کالا و پشتیبانی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان

جلسه تأمین کالا و پشتیبانی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان

به منظور پیگیری مصوبات جلسه ستاد بیماری کرونای استان ، روز دوشنبه مورخ 1400/6/29 جلسه کمیته تأمین کالا و پشتیبانی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان به ریاست جناب آقای شهرکی مدیرکل مدیریت بحران استان و حضور نمایندگان محترم فرماندهی سپاه سلمان ، کمیته تأمین کالا و پشتیبانی ، کمیته منابع انسانی و ادارات ، صنعت ، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران تشکیل گردید. در این جلسه اعضا ، گزارش اقدامات ، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای تأمین و توزیع ماسک با قیمت و کیفیت مناسب در سطح استان بیان نموده و تصمیمات لازم جهت ابلاغ و اقدام لازم اخذ گردید.

کمیته تأمین کالا

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۴۲