جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای استان با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای استان با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونای استان با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ در محل سالن اجتماعات استانداری تشکیل گردید در این جلسه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه مشکلات و مسائل موجود پیشنهادات لازم را ارائه نمودند سپس تصمیمات لازم اتخاذ شد.

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا

جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا

۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۲۸