جلسه تأمین آب شرب مناطق شهری و روستایی استان

جلسه تأمین آب شرب مناطق شهری و روستایی استان

بعدازظهر امروز جلسه تأمین آب شرب مناطق شهری و روستایی استان در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران استان و به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و حضور دستگاههای ذیربط و نماینده ارتش جمهوری اسلامی در استان تشکیل گردید این جلسه بعلت کمبود ذخایر آب استان بعلت کاهش قابل توجه بارندگی در سال گذشته نسبت به متوسط سالیانه و وقوع بحران کم آبی در استان تشکیل گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

جلسه آب

۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۱۱