جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با محوریت اقدامات انجام شده سال گذشته و برنامه های پیش رو دستگاههای عضو ستاد در سال جاری در حوزه مدیریت بحران ، امروز مورخ 1400/2/27 در محل سالن اجتماعات استانداری و به ریاست استاندار محترم تشکیل گردید.در جلسه مذکور ضمن ارائه گزارش اقدامات در سال گذشته طرحهای پیشنهادی و در حال اجرای دستگاهها مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید.

جلسه ستاد

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵