جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران صبح امروز در محل سالن اجتماعات دفتر استاندار تشکیل گردید در این جلسه ضمن جمع بندی اقدامات ستاد در پایان سال تمهیدات لازم برای ابتدای سال ۱۴۰۰ اخذ گردید
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۰۱