جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا صبح امروز به ریاست استاندار تشکیل شد در این جلسه تصمیمات لازم برای کنترل بیماری مصادف با تعطیلات نوروز اتخاذ گردید .
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶:۳۲