بازدید رئیس سازمان مدیریت کشور و هیئت همراه از روند بازسازی مناطق سیل زده جنوب استان

بازدید رئیس سازمان مدیریت کشور و هیئت همراه از روند بازسازی مناطق سیل زده جنوب استان
جناب آقای مهندس نجار رییس محترم سازمان مدیریت بحران کشور بمنظور بازدید از روند بازسازی مناطق سیل زده صبح روزجاری وارد شهر کنارک شد. وی پس از ورود به فرودگاه کنارک از حاشیه شهر کنارک و مناطق آسیب دیده در سال قبل بازدید نمود.پس از آن بازدید از رودخانه کاجو - سیل بند عورکی - منازل بازسازی از سیلاب در چابهار - روستاهای در معرض خطر فرسایش خندقی و پروژه های بخش پلان و شهرستان دشتیاری انجام گردید.

بازدید

بازدید

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۶:۳۷