جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

پنجاه و سومین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا صبح امروز به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تشکیل گردید در این جلسه تصمیمات لازم برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری و احتمال افزایش سفرها بدلیل تعطیلات هفته جاری اخذ گردید.

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۱۶