آغاز طرح شناسایی روستاهای در معرض خطر به منظور ایمن سازی در استان

آغاز طرح شناسایی روستاهای در معرض خطر به منظور ایمن سازی در استان

مدیرکل مدیریت بحران استان در بازدید از روند اجرای بازسازی مناطق سیل زده جنوب استان گفت : استان سیستان و بلوچستان بدلیل حادثه خیز بودن همواره محل وقوع انواع حوادث طبیعی بوده و همچنین بدلیل آسیب پذیری زیاد سکونتهای روستایی در برابر حوادث ، بایستی ایمن سازی آنها مورد توجه قرار گیرد. اکثر بافتهای روستایی بدلیل عدم استفاده بهینه از مصالح جدید ساخت و ساز در ساختمانها و قدیمی بودن ساختمان های موجود ، در معرض خطر می باشند با توجه به شرایط توپوگرافی و اقلیمی استان از لحاظ وقوع پدیده های گوناگون از قبیل زلزله ، سیلاب های فصلی ، رانش زمین ، توفانهای شن و ... عدم وجود زیر ساختهای مناسب همواره روستاها  در معرض خطر قرار میگیرند . بنابراین بهسازی و مقاوم سازی روستاهای در معرض خطر بعد از حوادث اخیر بخصوص سیلاب سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است.

ایشان افزود : اگر برنامه ریزی برای روستاها درست و اصولی انجام شود پیشرفت روستاها سریعتر بوده و به اهداف پیش بینی شده قابل دسترس می شود پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی شناخت صحیح از شرایط تأثیر گذار در تمامی ابعاد است تا با تأکید به همین اطلاعات بتوان تصمیمات اصولی را آغاز نمود برنامه ریزی برای مقاوم سازی ، بهسازی و جابجایی روستاهای در معرض خطر استان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین شده است.

تصویب ردیف ایمن سای روستاهای در معرض خطر حوادث در قانون بودجه سالجاری کل کشور و بررسی های بعمل آمده توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسِول و مشارکت مردم نهاد محلی تصویب  نهایی و اولویت بندی اجرای طرحهای پیشگیرانه و افزایش سطح تاب آوری جوامع محلی در مواجهه با مخاطرات طبیعی در دست اقدام است که امید است با همکاری و همراهی همه دست اندرکاران زمینه توسعه فراهم گردد.

روستاهای در معرض خطر

۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰