طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19

طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19

طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید 19 در استان همزمان با سایر شهرهای کشور زی ابلاغ و ملزم نمودن تمامی دستگاههای اجرایی کشور اجرایی گردید .

 

۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۷