جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان (ستاد مبارزه با بیماری کرونای استان ) رأس ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 98/12/20 به ریاست استاندار محترم و با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان و سایر اعضا برگزار گردید.

آیت الله محامی نماینده محترم ولی فقیه در استان ضمن قدر دانی از زحمات بخش درمانی استان ، مبارزه با ویروس کرونا را نیازمند روحیه و عملکرد جهادی ، ایثارگرانه و بسیجی گونه دانست و حفظ جان افراد را از اوجب واجبات بیان نمود و بدین منظور از  برگزاری تجمعات به هردلیل علی الخصوص نمازهای جمعه و جماعات خودداری شود که این مهم در دستور کار امامان جمعه و جماعات قراردارد.

آقای مهندس موهبتی استاندار محترم در بیانات مبسوطی نسبت به تبیین نقشه راه و فعالیتهای دستگاههای اجرایی برای مقابله همه جانبه با بیماری کرونا پرداخت و تأکید نمود تمامی مدیران ضمن انجام وظایف ذاتی ، می بایست با مجموعه سلامت و درمانی استان همکاری کنند.

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۳۲