جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران (ستاد مبارزه با بیماری کرونای استان)

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران (ستاد مبارزه با بیماری کرونای استان)
جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران (ستاد مبارزه با بیماری کرونای استان) رأس ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 98/12/15 در محل سالن جلسات استانداری و با حضور استاندار محترم تشکیل گردید در این جلسه رؤسای سه دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن ارائه گزارش از آمار مبتلایان و افراد بستری و تأیید شده کرونا چالش ها و پیشنهادات را برشمردند و استاندار محترم علاوه بر تأکید بر تداوم آمادگی کلیه دستگاههای اجرایی استان جهت همکاری همه جانبه با مجموعه علوم پزشکی در راستای مقابله با بیماری کرونا لزوم فرهنگ سازی و آموزش های همه جانبه و برخورد لازم توسط دستگاههای نظارتی برای برخورد قاطع با متخلفین را ذکر نمودند و در پایان مصوبات جلسه را برای اجرا بیان نمودند.
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۴۳