جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران صبح امروز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی در محل سالن جلسات آن معاونت به منظور بررسی اقدامات انجام شده دستگاههای اجرایی تشکیل گردید.در این جلسه علاوه بر ارایه گزارش دستگاههای اجرایی رهنمودهای لازم برای اقدامات بعدی ذکر گردید.

جلسه ستاد

جلسه ستاد

۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷