جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی مقابله با بحران استان
جلسه پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران

بعدازظهر امروز مورخ ۲۳دیماه ؛ جلسه پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به منظور گزارش گیری اقدامات و تمهیدات لازم دستگاههای اجرایی استان درخصوص وقوع سیل در استان بر اثر بارندگی های بیستم و بیست و یکم دی ماه سال‌جاری در محل سالن جلسات مدیریت بحران و به ریاست مدیرکل مدیریت بحران تشکیل گردید.

جلسه ستاد

۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۲۷