جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان

جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان

روز شنبه مورخ 1398/10/14 جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران تشکیل گردید. 

این جلسه بمنطور اتخاد تمهیدات لازم برای اخطاریه جوی شماره 19 و پیش بینی بارندگی و وزش باد شدید و ریزش برف در ارتفاعات تشکیل گردید.

جلسه شورا

جلسه شورا

۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۵۶