جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران

جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران صبح امروز مورخ 98/9/24 در محل سالن جلسات اداره کل مدیریت بحران تشکیل گردید.

در این جلسه سه محور بررسی وضعیت اقلیمی استان در فصل زمستان ، بررسی وضعیت اعتبارات مربوط به خسارت سیل و توزیع اعتبارات مربوط به بازسازی زیرساختهای خسارت دیده از سیل در بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارها و تصمیمات لازم اخذ گردید.

جلسه شورا

 

۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۸